top of page
photo_2022-03-24_11-06-53
photo_2022-03-24_11-06-53

press to zoom
photo_2022-03-24_11-06-50
photo_2022-03-24_11-06-50

press to zoom
photo_2022-03-24_11-06-55
photo_2022-03-24_11-06-55

press to zoom
photo_2022-03-24_11-06-53
photo_2022-03-24_11-06-53

press to zoom
1/4
photo_2022-03-24_11-07-02
photo_2022-03-24_11-07-02

press to zoom
photo_2022-03-24_11-06-57
photo_2022-03-24_11-06-57

press to zoom
photo_2022-03-24_11-07-00
photo_2022-03-24_11-07-00

press to zoom
photo_2022-03-24_11-07-02
photo_2022-03-24_11-07-02

press to zoom
1/3

私做 Celine

電話: 416-832-3869

本人真實圖片

萬錦 Markham 高級公寓

hwy7 X warden

性感,長腿,嫵媚,服務好。


身高 168  105磅,純天然無整容,性感小麥膚色,健美身材,如果喜歡白皮膚大胸的哥哥,請繞行哦

     

請短信提前一小時預約哦,不接受網絡電話,如工作中不方便回复,請稍候再次聯絡哦!

 

工作時間11am~9pm

45min260

60min350

90min500

已接種第三針疫苗

bottom of page